ENKELT OG SIKKERT

TAKK FOR AT DU VIL GI TIL FRELSESARMEEN

Jeg ønsker å gi:  
Jeg vil være anonym
Navn  
  Adr.  
Postnr  
  Sted  
Vil du ha skattefritak? Som giver har du krav på skattefritak for inntil 25.000 kroner i året. For å få denne fordelen må du oppgi fødsels, personnr eller Org-nummer. Du kan også velge å være anonym, men da gir du samtidig avkall på skattefordelen.
Fødsels- og personnummer
  Epost (Må fylles ut derson du
   ønsker kvittering):
Velg prosjekt

Helt siden 1894 har den stått der og varmet dem som trenger det aller mest. Med din hjelp.
Jeg ønsker å øremerke gaven til:
Fra Mandal i sør til Kirkenes i nordøst kan du finne Frelsesarmeens menigheter - eller korps, som vi kaller dem. Ikke to av dem er like, verken i utseende, aktiviteter eller størrelse. Frelsesarmeen verden over har nemlig som siktemål å tilpasse seg til lokalmiljøets behov, og det gir et spennende mangfold. Mangfoldige tilbud.
Jeg ønsker å øremerke gaven til:
Generell gave til arbeidet i Norge
En generell gave gjør oss i stand til å sette inn støtet der pengene til enhver tid trengs mest.
Gaven gis i anledning:
Mottaker
Navn
Adresse
Posnr/Sted
Frelsesarmeen trenger informasjonen fordi vi sender takkebrev med totalbeløp til jubilanten.
Feiring/jubileum o.l.
Mange av oss synes vi har nok av ting fra før, og da kan kanskje det å støtte Frelsesarmeen være en fin gave? Jubilanten får takkebrev med informasjon og oversikt over giverne.
Arbeid i utlandet
I 119 land verden over tilbyr Frelsesarmeen suppe, såpe og frelse.
Resultatet er:
23 000 senger for hjemløse,
10 000 barnehjemsplasser,
2700 hjem for utviklingshemmede,
800 senger for gatebarn,
1 100 hjem for vanskeligstilte alenemødre,
kontaktsentre for 70 000 rusavhengige,
nødhjelp til 1 650 000 mennesker,
5 700 savnede personer gjenforent med sine familier,
2 500 sykehussenger,
180 000 polikliniske behandlinger på mobile klinikker,
skolegang for 505 000 elever,
helseopplysning 819 000 mennesker og
15 000 menigheter...for å nevne noe fra våre internasjonale statistikker.
Jeg ønsker å øremerke gaven til nødhjelp i:

Katastrofehjelp / nødhjelp
Krigsutbrudd, naturkatastrofer, ulykker. Frelsesarmeen jobber i mer enn 120 land, og er derfor raskt på pletten når tragedien rammer. Med mat, medisiner, husly, oppfølging og gjenoppbygging - og mye mer.
Dersom du ønsker å gi til nødhjelp ved en bestemt katastrofe, kan du skrive det i feltet over.
Gjelder avdød:

Pårørende
Navn
Adresse
Posnr/Sted
Fritekst
Frelsesarmeen trenger informasjonen fordi vi sender takkebrev med totalbeløp til pårørende.
Minnegaver
Ofte viser vi medfølelse med blomster - et vakkert symbol på omtanke. Mange har følt det meningsfullt å gjøre noe mer, ved å si at man ønsker en minnegave. Midlene som kommer inn er kjærkomne bidrag til vårt arbeid.
Rusomsorgen
Helt siden 1888 har Frelsesarmeen hjulpet rusavhengige og deres familier. I dag kan du støtte over 30 ulike tiltak i Norge som gir enkeltmennesker en ny sjanse.
Vanskeligstilte barn og familier
Mange barn bærer med seg foreldrenes økonomiske bekymringer. Landet rundt driver Frelsesarmeen et variert hjelpetilbud til støtte for vanskeligstilte familier.

En viktig del av dette tilbudet er meningsfulle fritidsaktiviteter hvor de kan delta på lik linje med andre barn, lære, ha det gøy og få venner.
   
TUSEN TAKK!
Gavene vi får er øremerket vårt sosiale engasjement.